Termeni si condiții

     Folosirea serviciilor de pe site-ul www.asigurari-online-ieftine.ro este echivalenta cu acceptarea prezentilor Termeni si Conditii.

     Presterea serviciilor de asigurare prin Internet.

     Serviciile sunt prestate de societatea SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL denumita in continuare ” AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ „, sau „Prestatorul de servicii” este broker de asigurare si detine toate autorizatiile necesare desfasurarii acestei activitati, www.asigurari-online-ieftine.ro este marca sub care functioneaza compania.

     Datele de identificare SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL:

 • SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL
 • COD RAJ 507736, INTERMEDIAR SECUNDAR LA RBK 300
 • Sediu social: CONSTANTIN ARGETOIANU NR.7,BL.EXPERIMENTAL 2,PARTER,

                  CRAIOVA, JUD DOLJ, COD POSTAL. 200079

 • Inregistrata la registrul comertului cu numarul J16/1193/21.07.2014
 • CUI: RO 33403530
 • Numar inregistrare Registrul Intermediarilor:507736
 • Telefon: 0766749392

 

     SITE

     Acest website este proprietatea SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL., companie înregistrată in România la Registrul Comertului cu nr. J16/1193/21.07.2014, având CUI RO 33403530 și cu sediul social în România. Conținutul publicat al acestui website este proprietatea SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL, care își rezervă, de asemenea, și dreptul asociat bazei de date a acestui website. Toate drepturile sunt rezervate.

     ACCEPTARE TERMENI ȘI CONDIȚII

     Prin accesarea acestui website sunteți de acord cu următorii termeni și următoarele condiții, fără alte restricții, și cu avertismentul de copyright care se găsește la adresa: www.asigurari-online-ieftine.ro. Dacă nu sunteți de acord cu unul din punctele descrise mai jos, nu puteti utiliza acest Site în nici un fel. Considerăm că utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
     Nu declarăm și nu garantăm:
– Acuratețea sau caracterul complet al materialelor publicate pe acest website,
– Disponibilitatea acestui website sau operarea acestuia fără erori sau întreruperi,
– Compatibilitatea acestui website cu sistemul de operare si software-ul de pe computerul dumneavostra,
– Că acest website nu poate ca la un moment dat să conțină infecții de tip virus.

      DEFINITII

     Prin definitiile folosite in prezentelor Termeni si Conditii trebuie inteles:

 • calculul– calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor oferite de Utilizator;
 • pagina de internet– sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa http://www.asigurari-online-ieftine.ro, reprezentand culegerea de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, script-urile si alte elemente unite prin relatii reciproce, destinata pentru incheierii contractelor de asigurare.
 • prestarea serviciilor pe cale electronica– efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta in acelasi timp a partilor. utilizatorul – persoana fizica ce detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice sau intreprinzatorul care foloseste pagina de internet;
 • contractantul– persoana fizica, juridica sau unitatea de organizare care nu detine personalitate juridica, care incheie contractul de asigurare si care este obligata sa achite prima de asigurare;
 • asiguratul – persoana, a carei sanatate sau bunuri sunt protejate in baza contractului de asigurare;
 • contractul de asigurare– contractul in baza caruia asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului prevazut in contract, iar asiguratul de obliga sa plateasca prima;
 • cookies– folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat;
 • consumatorul– persoana fizica care efectueaza activitatea juridica nelegata direct de activitatea economica sau profesionala a acesteia (de ex. persoana care depune declaratia de vointa prin intermediul paginii sau cea care incheie contractul de asigurare);
 • sistemul informatic– dispozitivele informatice si de programare care colaboreaza intre ele, asigurand procesarea si pastrarea precum si trimiterea si preluarea datelor prin reteaua de telecomunicatii cu ajutorul corespunzator pentru tipul respectiv al retelei dispozitivului final .

 

     SERVICII

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL vă pune la dispoziție un sistem automat care vă oferă posibilitatea de a căuta, calcula, și a vă informa asupra unor servicii care vă pot aduce beneficii în calitate de asigurat sau posibil asigurat.
     Puteti alege dintr-o multitudine de servicii din site având posibilitatea de a cere informații direct de pe site, cât și plata acestor servicii prin intermediul sistemului nostru de plăți on-line.
     Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informatii privind ofertele, serviciile, produsele, și formele de asigurare. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisă. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL acționează ca și intermediar in asigurari autorizat de către IMA, și are dreptul de a emite polițe de asigurare în numele asigurătorului și pentru clientului său. De asemnea, la solicitarea clientului SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL poate presta diferite servicii la cerea clientului său, sau a unei terțe persoane care vizitează acest site. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu-și asumă răspunderea pentru lipsa acurateții datelor introduse în formulare sau în sistemele de calcul puse la dispoziție pe site.
     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu-și asumă răspunderea în cazul în care Asigurătorii din România, schimbă prețul sau condițiile de asigurare, în perioada în care oferta emisă prin intermediul acestui site este în valabilitate. 

     In cadrul paginii de internet, SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea in numele si in favoarea societatilor de asigurari partenere a contractelor de asigurare.

     FOLOSIREA PAGINII SI PROTEJAREA INFORMATIILOR TRANSMISE

     Pagina de internet: www.asigurari-online-ieftine.ro poate fi folosita doar de persoanele majore, care au implinit 18 ani detinand capacitatea deplina de a desfasura actiuni juridice;

     Folosirea paginii de internet este posibila daca in browserul de internet al Utilizatorului este activat serviciul java script si folderele cookies;

     Pagina de internet este protejata cu ajutorul conectarii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum si procesul de autorizare, daca sunt utilizate, are loc cu ajutorul protocolului de securitate SSL. AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise.

     Utilizatorul are posibilitatea de a incheia in orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronica;

     REGULI PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE ASIGURARE

     Activitati legate de incheierea contractului.

     Contractul de asigurare este incheiat in baza:

 • prezentelor Termene si Conditii;
 • cererea de oferta a Utilizatorului;
 • ofertele AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ adresate Utilizatorului.

 

     CONDIȚIILE ASIGURĂTORILOR DIN ROMÂNIA

     Orice calcul făcut pe site are scop informativ, pentru emiterea unei polițe de asigurare este necesar să urmați procedurile din site. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL emite polițe în numele asigurătorului respectând condițiile legale și procedurile acestuia.  Dacă solicitarea dumneavoastră îndeplinește toate condițiile legale și respectă condițiile impuse de către asigurator, veți primi din partea SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL. un e-mail de confimare.

     Pentru a se emite polița de asigurare este necesar ca dumneavoastră să răspundeți la e-mailul de confirmare, afirmativ sau negativ, dacă răspunsul este afirmativ este necesară confirmarea plății conform ofertei emise. Confirmarea plății se face cu dovadă transmisă pe e-mail de către dumneavoastră, sau cu confirmarea telefonică sau pe e-mail a opeartorului SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL. Legile care reglementează asigurările din România prevăd procedura de mai sus și obligă asigurătorul să respecte procedura prezentată.

     Polițele de asigurare emise în baza unei comenzi de pe acest site, nu pot fi anulate pe motiv de preț sau pe un alt motiv care nu vă încalcă drepturile de consumator. În cazul în care se justifică, din punct de vedere legal, o posibilă anulare, asigurătorul păstrează sumă plătită până la soluționarea cereri de anulare. Erorile de scriere a polițelor de asigurare se pot îndrepta la solicitarea dumneavoastră, dar ele trebuiesc dovedite cu documente legale și valabile. Erorile dovedit intenționate, se pedepsesc conform legii și sunt penalizate de către asigurător conform legii, îndreptarea acestora necesită un alt calcul care poate mări sau micșora prima de asiguarare. 

     Polița valabilă emisă de pe acest site, cu date eronate sau lipsite de legalitate, în caz de daună, veți plăti integral pagubele evenimentului produs din culpa proprie. Pentru a nu ajunge în această situație neplăcută, puteți cere consulatnță directă prin orice mijloc de comunicare puse la dispoziție pe acest site, operatorului SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL. Pentru a valida datele și pentru a demonstra corectitudinea lor, vă rugăm să transmiteți on-line documentele scanate lizibil pe adresa de e-mail : mihai.consiliere.asigurari@gmail.com .

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu răspunde și nu-și asumă nici o obligație dacă persoana care transmite documentele nu este perosoana ce apare și în documente. În acest caz, persoana care transmite documentele și primește oferta de asigurare, este în totalitate responsabilă de acțiunile sale, răspunzând conform condițiilor legale din România.

     Plângerile terților în acest caz, se depun la Asiguratorul care emite polița de asigurare, care va lua măsurile ce se impun de lege anunțând autoritățile competente. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL va depune în apararea sa, dovada că documentele primite au fost trimise de la adresa de e-mail a utilizatorului, punând la dispoziția autorităților competente copii de pe conversațiile electronice și de pe documentele primite. 

     În cazul polițelor de asigurare a Răspunderii Civile Auto (RCA), utilizatorul este obligat să transmită electronic toate documentele necesare emiterii poliței de asigurare. Talonul autoturismului scanat față-verso, deschis la toate cele trei pagini, cartea de identitate a proprietarului care apare în talon, sau certificatul de înmatriculare a societății comerciale, după caz, cartea de identitate a utilizatorului (șoferul).

     Polițele RCA nu se pot emite prin intermediul site-ului SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL dacă, pe talon la rubrica înstrăinat apare scris că autoturismul a fost înstrainat, și data la care a fost înstrăinat depășește cele 30 de zile prevăzute de lege.

     Polițele RCA  nu se pot emite prin intermediul site-ului SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL dacă, se cer a fi emise în vederea îmatriculării și apar în sitemul electronic de calcul cu clasă bonus-malus mai mare de 0. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu își asumă nici o obligație în cazul în care aceste condiții nu sunt respectate de utilizator.

     În cazul polițelor de asigurare facultative, utlizatorul este obligat să transmită datele și documentele așa cum acesta dorește să se scrie în polița de asigurare, respectând în același timp condițiile de asigurare ale asigurătorului unde utilizatorul îți dorește polița de asigurare. Polițele de asigurare facultative, sunt polițe de asigurare care prin condițiile de asigurare și prin formele acestora încheie un contract cu viitorul beneficiar al poliței de asigurare. Înainte de a încheia contractul de asigurare facultativ, viitorul beneficiar este îndreptățit să ceară informații despre forma de acoperire prin polița de asigurare, iar SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL se obligă să pună la dispoziția beneficiarului PID-ul emis de către asigurătorul care urmează a încheia un contract cu beneficiarul. 

     EMITEREA POLITELOR DE ASIGURARE

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL emite polite de asigurare dupa cum urmeaza:

 • prin motoda online pusa la dispozitia clientului pe site asigurari-online-ieftine.ro in care clientul va plati cu cardul direct in site la generarea politei. Dupa efectuarea platii si validarea acesteia de catre procesatorul de plati online, clientul v-a putea intra in posesia politei de asigurare.
 • Prin metoda solicitarii de oferta in site asigurari-online-ieftine.ro. Exista in site formulare de contact prin care clientii vor solicita o cerere de oferta pentru un tip de asigurare dorit, in urma careia SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL va raspunde prin email cu solicitarea documentelor si datelor necesare pentru intocmirea ofertei. Daca oferta este favorabila pentru client, acesta va solicita inscris pe mail, telefon sau alt mijloc online, emiterea politei de asigurare. Emiterea se v-a face dupa ce clientul v-a achita valoarea politei de asigurare pentru care a optat. Clientul v-a transmite dovada platii prin email, urmand ca SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL, sa verifice plata apoi v-a emite si transmite polita clientului prin email

 

ANULĂRI / MODIFICĂRI

Polițele de asigurare obligatorii, precum RCA (Răspunderea Civilă Auto), PAD ( polița obligatorie de locuință) nu se pot anula. Anularea acestora se face doar în anumite condiții prevăzute de legea cu nr. 132/2017 respectiv legea cu nr.191/2015. 

Polițele de asigurare facultative se pot anula sau modifica la cererea asiguratului, cu documente doveditoare sau argumente bine consolidate de probe în anumite cazuri. 

Polițele de asigurare RCA (Răspunderea Civilă Auto) se pot modifica în următorele condiții:

 • Atunci când datele de identificare sunt eronate și în documentele de proprietate apar altfel,
 • Atunci când se schimbă date în talonul sau cartea de identitate a autoturismului,
 • Atunci când autoturismul este înmatriculat definiv și înainte a avut o polița de asigurare în vederea înmatriculării.

Modificarea sau anularea unei polițe de asigurare emisă prin intermediul SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL se face printr-o solicitare în scris pe adresa de mail a site-ului nostru, unde se va scrie în amănunt motivul pentru care se va modifica sau se cere anularea poliței de asigurare, se vor anexa email-ului și documente care susțin motivul modificării poliței de asigurare.  Solicitarea se va transmite asigurătorului care a emis polița de asigurare, iar răspunsul acestuia va determina dacă polița se modifică sau se anulează. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu poate modifica sau anula polițe de asigurare din proprie inițiativă sau cu propriile forțe, anularea se face de emitentul poliței de asigurare SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL este doar intermediar între relația asiguratorului cu asiguratul. 

PLATA

Plata polițelor de asigurare se face înainte de a se emite polița de asigurare, plata se face în baza ofertei de asigurare și a acordului dat de către beneficiarul ofertei de asigurare.  

Plata făcută ajunge integral în contul asiguratorului ales de către beneficiar, SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu oprește sau nu se folosește în vre-un fel de banii încasați de la asigurați. Imediat după plată, SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL este obligată să vă transmită polița de asigurare emisă cu datele conform ofertei de asigurare. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu poate decide altfel după plata poliței de asigurare și nu poate emite polița de asigurare plătită la un alt asigurator sau cu alte termene de valabilitate ale poliței de asigurare. 

Prin intermediul site-ului www.asigurari-online-ieftine.ro există următorele obțiuni de plată:

 • Plata prin intermediul aplicației electronice pusă la dispoziție pe site
 • Plata direct în contul asiguratorului la cererea asiguratului
 • Plata în contul broker-ului la cererea asiguratului
 • Plata cash, prin borderou de plată emis pentru polița de asigurare. 

Confirmarea de plată se face prin intermediul poștei electronice, anexând dovada plății și menționând numărul de ofertă. 

     CONFIRMAREA PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL confirma incheierea contractului de asigurarea prin informatia corespunzatoare afisata pe pagina de internet dupa efectuarea platii. Polita devine activa dupa achitarea primei si contabilizarea platii in contul SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL.

     Dupa incheierea contractului de asigurare, SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL ,la cererea clientului,poate trimite prin curier documentul politei de asigurare, la adresa indicata de Asigurat. In cazul asigurarii obligatorii RCA, , Asiguratul se poate folosi de copia electronica a politei impreuna cu dovada de plata a primei de asigurare sau a primei rate.

     LIMITAREA RĂSPUNDERII

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu poate face publice datele pe care le primește din partea utilizatorului, așa cum prevede legea. Utilizatorul își poate rezerva dreptul de a cere ștergerea sau anularea contului său, inclusiv, poate oricând să solicite ștergerea documentelor sau datelor de contact din arhiva organizată de către SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL. În cazul în care, utilizatorul cere ștergerea datelor, nu mai poate solicita ulterior SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL date despre polițele sale sau alte informații ce țin de contul său. 

     PROPRIETATE INTELECTUALĂ

     Toate drepturile de proprietate intelectuală aferente conținutului acestui website (incluzând, fără limitare, mărcile comerciale, imaginile și siglele) sunt proprietatea SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SR.. Nu dobândiți niciun drept asupra conținutului acestui website cu excepția dreptului limitat de a utiliza website-ul în conformitate cu termenii și condițiile.

     OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

     Prin prezenta, utilizatorul este de acord să respecte urmatoarele obligații incluzând dar fără a se limita:
– responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau numele dvs.
– aveți vârsta peste 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice
– garantarea veridicității datelor furnizate
– neutilizarea Site-ului în scopuri speculative, a generării de oferte false sau frauduloase.
– interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii
– obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul Site-ului cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținută în Site.

     UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu este responsabilă pentru aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza Site-ul și nici pentru eșecurile generate de carența acestor aptitudini.
     Sunteți bineveniți să utilizați acest website în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descărca informații de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale.
     Nu aveți permisiunea:
• de a stabili un link între acest website și orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;
• de a realiza actiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;
• de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright și alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le utilizăm în legătură cu acest conținut, în același mod și în aceeași formă prezentate pe website.
      În condițiile în care încălcați acești termeni sau politica noastră privind protecția datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastră la acest website.

     NEWSLETTER

     Pe website puteți identifica un formular de înscriere la newsletter. Puteți subscrie la acesta prin inserarea adresei de email. Acest lucru reprezintă acordul dumneavoastră pentru primirea noutăților, a ofertelor speciale precum și a altor informații. Folosim MailChimp pentru newslatter.
     Utilizatorii care s-au abonat la newsletterele trimise de catre SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SR. se pot dezabona prin click pe link-ul de dezabonare trimis o data cu mesajul email.
     Orice probleme legate de secțiunea de newsletter se poate adresa cu cerere scrisă la adresa noastră specificată în pagina de CONTACT.

     LEGĂTURI CU ALTE SITE-URI

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL prin parteneriatele sale vă poate rdirecționa de pe acest site pe alte site-uri partenere. Acesastă redirecționare se face automat și respectă toate condițiile legale în vigoare. În cazul în care sunteți redirecționat către site-ul partener al SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL trebuie să știți că, condițiile de utilizare ale paginii în care ați fost redirecționat sunt diferite față de condițiile acestu site și acestea se pot regăsi în termenii și condițiile site-lui în care ați fost redirecționat. 

     Scopul pentru care puteți fi redirecționat sunt doar cele care țin de oferta comercială pe care noi punem la dispoziția utilizatorului nostru, nu vă redirecționăm niciodată automat sau fără ca dumneavoastră să vă dați acordul folosind icoanele web în spatele cărora poate exista un link extern. 

     MODIFICĂRI ASUPRA SITE-ULUI

     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL își rezervă dreptul de a modifica design-ul sau conținutul site-ului, inclusiv disponibilitatea de ofertare sau emitere a asiguratorilor din România, baza de date, precum și alte caracteristici.
     SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL poate de asemenea modifica și acesti termeni și condiții la anumite intervale de timp, fără notificare prealabilă, fiind obligația utilizatorului să revizuiască aceasta politică anterior plasării unei acțiuni în site.

     CONFIDENȚIALITATE

     Prin prezenta sunteți de acord cu utilizarea informațiilor dumneavoastră personale de catre SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL sau a afiliaților și a altor părți implicate, în concordanță cu termenii și în scopul declarat stipulat în Politica de confidențialitate a SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL care se regăsește pe website.
     Dacă aveti întrebări în legatură cu politica de confidențialitate, vă rugăm să ni le adresați prin email sau în scris la adresele menționate în pagina CONTACT
     Datele personale colectate sunt utilizate de SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale față de brokerul de asigurare partener, sau față de asiguratorii din România în momentul în care le solicită. SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu divulgă altor terțe persoane datele personale în alte scopuri decât cele menționate.
      Conform cerințelor Regulamentului UE 2016/679 și a Directivei UE 2016/680 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date, și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către dumneavoastră.
      Conform legislatiei, dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.  

      Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor.
      Trebuie să menționăm însă că ne este imposibil să procesăm oferte și să emitem polițe de asigurare care nu conțin aceste date obligatorii. 

       FORȚĂ MAJORĂ

      SC AB ASIG SOLUTION IN BROKERAJ SRL nu este responsabilă în cazul petrecerii unor evenimente cauzate de fortă majoră. Evenimentele majore includ, dar fără a se limita, intervenții guvernamentale, războaie, răpiri, incendii, inundații, accidente, furtuni, greve, atacuri teroriste sau acțiuni industriale care pot afecta activitatea noastră și/sau a asigurătorilor de pe piața din România.