mihai.consiliere.asigurari@gmail.com

Consiliere Asigurări

0766749392

Contactați-ne

   în caz de accident cu mașini din afara romaniei

  în caz de accident cu mașini din afara romaniei

  Accidentele rutiere sunt evenimente neplăcute care nu sunt dorite de nimeni. Însă riscul producerii unui astfel de eveniment există. Ce facem în situația în care, pe teritoriul României, suntem accidentați din vina unui șofer având autovehiculul înmatriculat în altă țară, de exemplu în Bulgaria?

  În această situație, trebuie să vă adresați BAAR  (Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România – Biroul Carte Verde din România). BAAR va identifica pentru dumneavoastră corespondentul de pe teritoriul României al societății de asigurare străine unde vinovatul de accident (cel cu mașina înmatriculată în altă țară) are asigurare. Și pe pagina de internet a BAAR se regăsește lista acestor corespondenți. În cazul în care nu găsiți corespondentul sau în cazul în care societatea de asigurare a vinovatului nu are corespondent numit pe teritoriul României, adresați-vă BAAR.

  Cazul unei daune provocate de un autoturism înmatriculat în altă țară este gestionat fie prin intermediul corespondentului, dacă există (și atunci va trebui să vă adresați direct acestuia), fie prin intermediul BAAR (dacă nu există corespondent).

  În cazul unui accident provocat de un autovehicul înmatriculat în altă țară este recomandabil să vă adresați unității de poliție pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea obținerii unui proces-verbal, în care să se consemneze circumstanţele producerii accidentului, date despre autovehiculele implicate, date despre asigurări şi despre şoferi. Trebuie să știți totodată că trebuie să obțineți de la șoferul vinovat o copie după documentul de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate. Dacă copia respectivă este certificată pentru conformitate cu originalul de către organul competent, este cu atât mai bine. Este posibil ca pentru autovehiculele înmatriculate în unul din statele Spaţiului Economic European, şoferul acestora să nu poată prezenta un document de asigurare Carte Verde. Într-o astfel de situaţie, trebuie avut grijă ca numărul de înmatriculare, precum şi marca şi tipul autovehiculului să fie indicate corect în procesul-verbal încheiat de autoritățile competente.

  ASF vă stă la dispoziție pentru informații și clarificări la numărul gratuit de telefon TELVERDE 0800 825 627.