PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Stimate Client,

      SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL cu sediul în CRAIOVA,STR.GEN.CNT.ARGETOIANU NR.7,BL.EXP.2,AP.6, Cod 200082,și CUI33403530, reprezentată prin, Director Executiv BADEA MIHAIL, este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr., conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

      SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL prin natura activităţilor pe care le desfășoară, prelucrează cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, număr de telefon, e-mail, prin mijloace automate şi neautomate. Aceste date sunt folosite de noi în scopuri de marketing, reclamă, publicitate, precum și în vederea transmiterii unor informații generale despre produse, servicii și companie.

      Totodată, vă informăm că, la solicitarea dumneavoastră scrisă puteţi beneficia de dreptul de acces la datele personale şi de a nu fi supus unei decizii automate individuale, în condiţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

     De asemenea, aveţi dreptul de intervenție și de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depuneţi la secretariatul nostru, de unde va fi transmisă administratorului de bază de date din cadrul companiei, urmând să primiţi un raspuns scris în termenul prevăzut de lege.

     În relaţia cu terţii, datele personale sunt utilizate de catre Societate în relație cu companiile din același grup, precum și cu partenerii contractuali, pe teritoriul Romaniei.

     De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

     SECURITATEA DATELOR

     Prin navigarea pe site-ul www.asigurari-online-ieftine.ro, SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  poate inregistra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar.

     Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu de asigurare.

     Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, dvs. oferiti companiei noastre acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului nostru. SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

     Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la clientii nostri. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre)

     SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.

     Pentru protejarea informatiilor personale, SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL .

     PROTECTIA DATELOR PERSONALE

     Administratorul datelor personale ale persoanelor Asigurate este SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL.  Datele personale sunt procesate pastrand mijloacele de siguranta solicitate de legea romana si respectand prevederile legii in vigoare din acest domeniu. SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  asigura Utilizatorilor posibilitatea schimbarii, modificarii datelor personale ale acestora precum si ridicarea obiectiilor cu privirea la prelucrarea datelor personale (excluzand datele necesare incheierii si realizarii contractului) prin intermediul paginii de internet cu ajutorul formularului aflat pe paginile www.asigurari-online-ieftine.ro sau sub forma scrisa prin trimiterea informatiilor la adresa de corespondenta a SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  din Craiova.

     Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 si ale Legii nr. 506/2004 privind SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

     Scopul colectarii datelor este: oferirea de servicii de asigurare precum si servicii specifice sistemului financiar-bancar. Datele vor fi folosite si pentru activitati de marketing referitoare la produsele SC AB ASIG SOLUTION ASISTENT IN BROKERAJ SRL  precum si a serviciilor oferite de partenerii sai.

     Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastra in vederea stabilirii relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Furnizorul de produse/servicii pentru a putea intra in posesia produsului/serviciului cumparat; pentru trimiterea de informari/anunturi cu privire la ofertele aparute. Refuzul dvs. determina imposibilitatea crearii unei oferte conforme cu cele solicitate.

     Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: agentilor economici (Furnizorilor de produse/servicii) inclusiv companiilor de asigurare si partenerilor ce au un contract semnat cu Operatorul.

     Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 , beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la mihai.consiliere.asigurari@gmail.com .

      De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

     Cu considerație,