Asigurare obligatorie locuinta Euroins

Asigurare obligatorie locuinta Euroins

Obiectul asigurarii obligatorie de locuinta Euroins
Se pot asigura:
– locuinţele de tipul apartamentelor individuale situate în clădiri sau blocuri, case sau vile unifamiliale, blocuri sau clădiri ce pot cuprinde mai multe apartamente individuale, cabane şi case de odihnă situate în intravilan;
– instalaţiile şi echipamentele electrice, hidraulice, termice, sanitare care echipează clădirile asigurate şi care sunt situate în interiorul acestora;
– spaţiile clădirii ce sunt utilizate în comun (cum sunt casa scărilor, acoperişurile, spălătoriile, uscătoriile, alte spaţii comune).

Riscuri asigurate
1.Cutremurul – daunele directe cauzate de cutremur de pământ, inclusiv pagubele produse de un incendiu sau explozie provocate ca urmare a unui cutremur;
2.Inundaţia – daunele cauzate de:
– revărsarea apelor de suprafaţă, torentelor, şuvoaielor sau puhoaielor, din orice cauză, inclusiv din ruperea digurilor sau barajelor;
– acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau din topirea zăpezii ori gheţii;
3.Alunecarea şi/sau prăbuşirea de teren – daunele provocate de deplasarea unor mase de pământ sau rocă din cauze naturale.
OBS. Dezastrele naturale trebuie atestate de catre instituţii specializate, abilitate să constate producerea acestora (Institutul Naţional de Seismologie, staţii meteorologice) sau comunicate guvernamentale.

Perioada de răspundere
Perioada de asigurare este de 12 luni.

Suma asigurată
Suma asigurată stabilită de EUROINS pentru această poliţa este de 10.000 – 20.000 euro.

Prima de asigurare
Prima de asigurare anuală este de 10-20 euro şi se plăteşte integral la încheierea asigurării, în valuta stabilită sau echivalentul în LEI al acesteia, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.

Альфастрахование отзывы каско
wakaresasetai-solution.us